Telefon ikonÅpne/lukk meny
Kunsten å
bygge et team

Teambygging

teambygging, teamutvikling

Teambygging er avgjørende for en leder som klarer å etablere lønnsomme bedrifter, gang etter gang.

Teambygging er ikke noe du gjør to dager annethvert år med hjelp av et engasjerende eventbyrå som tar de ansatte med på en interessant og spennende overlevelsestur. En morsom opplevelse ja, og slike øvelser fungerer vanligvis, men hovedsakelig som en belønning til de som allerede har vist at de er og fungerer som et team. Men for grupper som ikke allerede fungerer som et team, kan disse «spennende øvelsene» forverre situasjonen når du belønner gruppen fordi den ikke fungerer.

Teambygging er en viktig aktivitet i enhver vellykket bedrift og bør gjøres innenfor egne vegger. Den viktigste jobben skal utføres av egne ansatte fem dager i uken, hele året. Faktorer som bidrar til å bygge og utvikle teamene, skal naturlig og helt bevisst bygges i selskapets drift og struktur.

Performia fokuserer på å få sine kunder til å vokse ved å hjelpe bedriftsledere med kunnskap og verktøy de ofte mangler, samt å få begrepet team til å gå fra å være et udefinert eller vagt konsept til en virksom realitet som kan bygges med full bevissthet.

Performia er ikke her for å bygge teamet ditt. Vi vet at det er din og dine medarbeideres faktiske kjerneoppgave. Vi er her for å støtte deg og dine medarbeidere med kunnskap og systemer som kan forenkle intern teambygging eller teamutvikling betydelig. Hvis du ønsker å lykkes bedre enn du gjør i dag som leder, kan vi vanligvis hjelpe deg til raskt å komme til et punkt der du kan kontrollere og utføre det meste av denne jobben selv ved hjelp av systemer vi kan tilby. Vi har ikke som mål å være din teambyggingskonsulent for evig og alltid, eller bli en evig trener. Men vi kan levere de verktøyene du trenger for gjøre jobben selv.

Performias løsninger for teambygging inkluderer:

Fokus på individuell produktivitet

Ingen ansatt føler seg komfortabel i stillingen hvis vedkommende ikke bidrar til bedriftens overlevelse og velstand. Her er det mye å lære, men samtidig kan veldig enkle grep iverksettes for å skape store forbedringer. Når en ansatt begynner å produsere bedre, går både den enkelte og teamet i riktig retning umiddelbart.

Kunnskap om hvordan du rekrutterer de rette medarbeiderne

Rekruttering er åpenbart et nøkkelområde i etableringen av et fungerende team. Dette medfører at selv toppledere av selskaper må ha en grundig forståelse av hvordan rekruttering faktisk bør og kan gjøres i virkeligheten. Vi tenker ofte på rekruttering som bare ansettelsen av nye medarbeidere. Dette området er naturligvis viktig. Det du i tillegg oppnår hvis du er virkelig god på rekruttering er at du også mer effektivt bidrar til å «rekruttere» bedre leverandører, de riktige kundene, bedre distributører, de riktige partnerne, bedre styremedlemmer, osv. I utgangspunktet vil nivået av suksess som leder øke eller minske avhengig av evnen til å vurdere mennesker.

De fleste selskaper taper enorme mengder tid og penger på feil nøkkelpersoner. Dette er mennesker som ofte er svært kunnskapsrike på mange områder, men som mangler tilstrekkelig kunnskap om hvordan å rekruttere de rette personene. Realpotensialet til selskapet kan dermed være bare «muligheter», eller bare delvis nå sitt potensial, eller i verste fall gå konkurs i stedet for å oppnå stor suksess som et team.

Steve Jobs tok Apple fra randen av konkurs i 1997 til det Apple er i dag – et av planetens mest lønnsomme selskaper. Hva folk flest ikke vet er hvor involvert Steve Jobs var i rekrutteringsprosessen. Han intervjuet personlig over 5000 jobbsøkere for Apple fordi han virkelig forsto viktigheten av å rekruttere de rette medarbeiderne.

Utvikling av eksisterende personale gjennom teambygging

Ansatte som allerede gjør det bra samt mange av dem som ikke fungerer optimalt, kan som regel (hvis viljen er der) med enkle grep bli medarbeidere som bidrar mer. Det er avgjørende hvordan du går frem når du starter denne prosessen. Hvis du gjør dette feil, kan det bli tidkrevende og kostbart, men hvis du gjør dette riktig vil du raskt oppnå bedre lønnsomhet, økt konkurranseevne og medarbeidere som bidrar til at teamet i enda større grad blir et team og dermed øker produktiviteten.

Arbeidsglede

Produktive grupper er ikke bare vesentlig mer levedyktige, men er også vanligvis mye mer behagelige å jobbe i (forutsatt at du selv er rimelig produktiv). Dette er ofte en ikke uviktig del av «betalingen» til ledere som ønsker å bli dyktige innen området teambygging.

Kontakt oss hvis du er interessert i å lære mer om hva Performia kan tilby deg for at du skal bli bedre på teambygging!