Telefon ikonÅpne/lukk meny
Når kun den beste
kandidaten er god nok...

Testing av kandidater

testing av kandidater

Tester er en snarvei til informasjon av stor verdi.

En test er et verktøy, og et verktøy blir aldri bedre enn brukeren.

Om du tester eller analyserer personlighet, IQ, kunnskap eller materialtretthet i et varmeskjold, er kompetansen til den som tolker resultatet avgjørende for verdien av testen. En test er ikke et beslutningsgrunnlag alene. En test bekrefter, avkrefter eller gir grunnlag for å stille flere spørsmål.

God eller dårlig testing av kandidater

En god test i kompetente hender gir deg rask tilgang på mye informasjon av stor nytteverdi. Og motsatt, en god test i feil hender har liten verdi eller kan skape stor urett.

Tilbakemeldinger kan bli så generelle at du sitter igjen med flere spørsmål enn svar. Skal du bruke en test bør du prøve testen først, aller helst på deg selv eller alternativt på en du kjenner godt. Sørg for å få en skriftlig og muntlig tilbakemelding på testresultatet fra testleverandøren, og vurder på bakgrunn av denne hvorvidt du får informasjon som tilfører deg verdi.

Hver uke gjennomføres det testing av kandidater nesten 14 000 ganger i Performiasystemet.

Kontakt oss så får du mer informasjon om hvilke tester som kan dekke ditt behov!