Telefon ikonÅpne/lukk meny
Kunsten å finne
Riktige søkere

Referansesjekk

referansesjekk

Referansesjekk gir deg svarene du trenger,

Vi kan gjøre referansesjekk for deg! Pris kr 1.000,- per referanse.

Grundig referansesjekk gir deg trygghet når du beslutter

Fordelene du oppnår ved at vi gjør referansesjekk for deg er blant annet:

  • Du drar nytte av over 25 års sammenhengende erfaring med rekruttering og dermed mye kunnskap om hvem som skal snakkes med og hva det skal spørres etter.
  • Vi er ikke farget av om vi liker kandidaten eller ikke.
  • Vi stiller krav til kandidaten om hvem vi vil snakke med. Kun personer vedkommende har rapportert til og som kan bekrefte verdiskaping og resultater, er relevante referanser.
  • Du får en konkret og tydelig rapport med informasjon om sterke sider og forbedringsområder.

Mange har opplevd å få en dårlig referanse på en god kandidat og en god referanse på en dårlig kandidat.

En dyktig medarbeider med en dårlig leder vil, av den dårlige lederen, kunne oppleves som obsternasig, egenrådig, strebersk, arrogant, for kreativ og så videre.

En kandidat som har levert svake resultater vil, når du gjør referansesjekk, kunne fremstå som hyggelig, hjelpsom, sosial, omgjengelig og arbeidsom.

Sett bort fra unntakene som bekrefter regelen så finnes det i utgangspunktet ikke feil personer eller feil stillinger, men det finne et utall av dårlige kombinasjoner. Det finnes ingen garanti for at en som har levert godt i en stilling, vil gjøre det i en annen.

Når du gjør referansesjekk, er det derfor svært viktig å stille de rette spørsmålene. Sjekk alltid minst to referanser. Er du i tvil så sjekker du flere. Husk at det er du som velger hvem du vil snakke med. En kandidat som har noe å dekke over, vil prøve å tåkelegge eller forhindre at du snakker med ledere de har gjort en dårlig jobb for.

Kontakt oss neste gang du trenger å få gjort en referansesjekk!