Telefon ikonÅpne/lukk meny

Personlighetstest – hva måler den?

Publisert 17. februar 2015

De 10 trekkene i EXEC-U-TEST kan grupperes i tre områder med tre personlighetstrekk i hvert område. I tillegg finner du «Sikkerhet», som de andre trekkene blir sett i forhold til. Innen hvert område viser søylene et nyansert bilde av personens forhold til seg selv, arbeid og andre mennesker.

SELV: Omfatter søylene 1, 2 og 3 på EXEC-U-TEST. Dette området forteller hvordan personen takler situasjoner som har med ham selv å gjøre. Den viser om personen virkelig «er seg selv», om vedkommende er selvstendig, har stabilt fokus på sine mål, ser positivt på livet og takler stress fornuftig – altså i hvilken grad personen har et trygt fundament.

ARBEID: Omfatter søylene 5, 6 og 7, og viser hvor kapabel personen er til å handle. Den viser om personen er aktiv og energisk, får saker gjennomført, samt hvor mye ansvar personen tar.

ANDRE: Søylene 8, 9 og 10 viser hvordan personen takler andre mennesker. Den viser om personen er en medarbeider eller motarbeider, om vedkommende forstår andre og er tillitvekkende og kontaktskapende.

EXEC-U-TEST viser hvor variabel en personlighet er. Den kartlegger en persons løsninger i livet. Hvis søyle 4 på EXEC-U-TEST scorer høyt, viser det at personen er sikker på sine løsninger. Personen vil være jevn, konsekvent og forutsigbar, og de andre søylene vil variere lite over tid så sant personen ikke blir påvirket av sterke ytre forhold. Lav score på punkt 4 viser en mer usikker og impulsiv personlighet.

EXEC-U-TEST er ikke normert. Er en personlighetstest normert, betyr det at den måler personligheten i forhold til et befolkningsgjennomsnitt. EXEC-U-TEST er en allment gyldig test og kan brukes like godt i Norge som i England eller Russland.

Hva måler de forskjellige testpunktene?

STABILITET

Måler om personen er stabilt fokusert på målene. En høy verdi indikerer at personen er fokusert, strukturert og systematisk. En lav verdi viser at personen er atspredt, ustrukturert og «vimsete».

POSITIVITET

Viser om personen er positiv og ser lyst på livet. En høy verdi indikerer at personen er optimistisk og lett ser muligheter. En lav verdi indikerer pessimisme og at personen lettere ser problemer og vanskeligheter.

SINNSRO

Måler om personen takler uvante og vanskelige situasjoner med ro og fatning. Lac score viser at personen fort blir stresset og lett lar seg «vippe av pinnen».

SIKKERHET

Dette punktet måler om personen er sikker, jevn og konsekvent. En høy verdi indikerer jevnhet, forutsigbarhet og pålitelighet. En lav verdi viser at personen er impulsiv, variabel og uforutsigbar. Grunnlaget for at en person er jevn, konsekvent og sikker er at han har god observasjonsevne. Følgelig viser også punktet om personen er sikker i sine observasjoner.

AKTIVITET

Dette punktet måler personens aktivitet og energi. En høy verdi viser at personen er aktiv og energisk, mens en lav verdi indikerer passivitet og treghet.

HANDLINGSKRAFT

Dette punktet måler om personen er direkte, offensiv og pågående. En høy verdi indikerer gjennomslagskraft og at personen er resultatorientert. En lav verdi viser at personen er myk, forsiktig og mer tilbakeholdende.

AKTIVT ANSVAR

Dette punktet måler personens villighet til å ta ansvar. En høy verdi viser at personen er objektiv og tar langsiktig ansvar for felles beste. En lav verdi viser at personen er mer subjektiv, selvsentrert og tar ansvar for et mindre område. En subjektiv og selvsentrert person er dessuten mer sårbar. Personen ser heller ikke ringvirkninger på et større område, noe en objektiv person lettere gjør.

VURDERINGSEVNE

Dette punktet måler om personen er fri fra forutinntatte holdninger, og om personen vurderer personer og saker på et fritt grunnlag. En høy verdi viser at personen er lite forutinntatt og at vedkommende er tolerant overfor andre. En lav verdi indikerer intoleranse, at personen er forutinntatt og vurderer saker og personer sort/hvitt. Scorer personen høyt, har han en vid horisont. Scorer han lavt, har han en snever horisont eller skylapper.

EMPATI

Dette punktet måler om personen er varm og omtenksom overfor andre. En høy verdi indikerer at personen lett kommer på bølgelengde med andre og at vedkommende lett åpner seg følelsesmessig.

Lav verdi viser at personen er kjølig og holder en klar avstand til andre.

KOMMUNIKASJONSNIVÅ

Dette punktet måler hvor fritt personen kommuniserer.

En høy verdi viser at personen er levende og fri i sin kommunikasjon og at han lett kan formidle sine budskap. En lav verdi viser at personen er mer hemmet i sin kommunikasjon. Personen vil da virke mer grå og kjedelig overfor andre – spesielt overfor ukjente.