Telefon ikonÅpne/lukk meny

Hvem har du i teamet ditt?

Publisert 2. november 2017

Se video, klikk på bildet!

Når du skal bygge et team som lykkes, må du vite hvordan du skiller mellom de som vil hjelpe deg og de som vil være en belastning.

Vi har laget denne siden for å vise hva slags mennesker du normalt vil finne i ethvert team. Nedenfor ser du forskjellige typer teammedlemmer, og ved siden av kan du se hvordan du oppdager dem, hvordan vedkommende jobber og hvor mange prosent i en gruppe som er slik. Gjenkjenner du noen av kollegaene dine allerede?

Type A: UNDERTRYKKEREN

Beskrivelse: Denne personen stopper positive aktiviteter på en skjult måte, lager problemer der de ikke finnes fra før, og stopper andre med oppførselen sin. Bidraget er på minussiden.

Hvordan personen oppfører seg på jobb:

Vedkommende prøver å skape et inntrykk av å være uerstattelig selv om personen ikke skaper verdi. Ofte stoler nøkkelpersonene i bedriften på denne personen.

Hvordan du oppdager undertrykkeren under intervjuet når du sjekker tidligere resultater:

Når du stiller spørsmålene, føler undertrykkeren seg ukomfortabel – personen vil undergrave viktigheten av slike spørsmål eller bli kritisk. Vedkommende kan få deg til å føle deg dum, ved å snakke seg ut av situasjonen og sette fokus på noe annet.

Hva du kan forvente hvis du ansetter undertrykkeren:

I beste fall vil det gi deg hodebry. I verste fall kan det ødelegge både teamet og firmaet ditt.

Type B: DEN POTENSIELLE PROBLEMKILDEN

Beskrivelse: Resultatene er ikke særlig stabile, den potensielle problemkilden har tendens til å gjøre feil og er en typisk «ulykkesfugl». Ledere vet ofte ikke hva de skal gjøre med denne personen. Den potensielle problemkildens bidrag er tvilsomt.

Hvordan personen oppfører seg på jobb:

Noen ganger kan vedkommende oppnå et bra resultat, men senere vil personen ødelegge alt ved å gjøre dumme feil. Personen overrasker folk med sitt variable humør og er ofte den man ønsker å skifte ut.

Hvordan du oppdager den potensielle problemkilden under intervjuet når du sjekker tidligere resultater:

Resultatene er opp og ned, og det er karrieren også. Ting rundt personen er kompliserte og rotete. Personen presenterer seg ofte som et «offer».

Hva du kan forvente hvis du ansetter denne den potensielle problemkilden:

Uforutsigbarhet, noen ganger behagelige og noen ganger ubehagelige overraskelser. Flere grå hår til sjefen og flere sure kollegaer.

Type C: DEN MINDRE EFFEKTIVE UTØVEREN
* De mindre effektive og de effektive utøverne utgjør til sammen 60 % av en gruppe.

Beskrivelse: For å skape gjennomsnittlige resultater trenger den mindre effektive medarbeideren tett oppfølging. Noen ganger kan personen være helt passiv. Vedkommende jobber sakte og tar minimalt med initiativ.

Hvordan personen oppfører seg på jobb:

Hvis vedkommende har noen som alltid pusher ham/henne, vil personen gjøre det som trengs. Men hvis sjefen ikke er til stede, vil personen stoppe opp og bidra minimalt. Vedkommende gjør ikke mer enn forventet.

Hvordan du oppdager den mindre effektive medarbeideren under intervjuet når du sjekker tidligere skapte resultater:

Den mindre effektive medarbeideren viser liten interesse for å besvare spørsmålene dine. Personen vil fortelle deg det som er nødvendig, men det er klart at vedkommende ikke er spesielt interessert i resultatene sine. Personen husker dem ikke, og forstår ikke hva du snakker om / ønsker.

Hva du kan forvente hvis du ansetter den mindre effektive utøveren:

Det vil være nødvendig med konstant oppmerksomhet på at denne personen gjør jobben, for at han skal tjene inn lønna si. Det er liten interesse fra personens side for jobben og det å skape resultater.

Type D: DEN EFFEKTIVE UTØVEREN

Beskrivelse: Den effektive utøveren er aktiv og ikke redd for å jobbe. Under god ledelse forbedrer han/hun seg og blir mer effektiv. Han/hun hjelper.

Hvordan personen oppfører seg på jobb:

Når vedkommende vet hva som skal gjøres, er personen veldig aktiv. Du kan lett styre personen, aktiviteten er stabil, og personen er villig til å forbedre seg.

Hvordan du oppdager den effektive utøveren under intervjuet når du sjekker tidligere resultater:

Personen er villig til å besvare spørsmålene dine. Selv om vedkommende noen ganger ikke er i stand til å gi en eksakt beskrivelse av oppnådde resultater, er personen villig til å beskrive aktivitetene og deler av det han/hun har oppnådd. Personen har ikke noe problem med å oppgi referanser.

Hva du kan forvente hvis du ansetter den effektive utøveren:

Når du har ansatt denne personen, vil du føle deg lettet. Du får hjelp fordi vedkommende vil skape en god og stabil produksjon i selskapet. Personen er et potensielt lederemne for fremtiden.

 

Type E: PERFORMER – TOPPUTØVER

Beskrivelse: Personen jobber selvstendig for å oppnå resultater. Vedkommende er interessert i effektivitet og suksess, og er villig til å jobbe hardt for å oppnå det.

Hvordan personen oppfører seg på jobb:

Vedkommende tar fullt ansvar, kommer med forslag og pusher ting gjennom. Dette er medarbeideren som skaper mesteparten av resultatene i et team.

Hvordan du oppdager topputøveren under intervjuet når du sjekker vedkommendes tidligere resultater:

Personen besvarer med interesse og vet nøyaktig hva resultater er – i detalj. Vedkommende er interessert både i sine egne og teamets resultater. Det er enkelt å få bekreftet resultatene og få relevante referanser.

Hva du kan forvente hvis du ansetter topputøveren:

Du vil oppleve stor lettelse og føle at andre fungerer selv uten deg. Ting vil skje raskere rundt personen, og produksjonen i firmaet vil øke. Du vil oppleve positiv innflytelse på dem rundt personen.

Kontakt oss når du skal ansette din neste topputøver.