Telefon ikonÅpne/lukk meny

Jobbintervju

Publisert 3. februar 2016

jobbintervju

Det å gjennomføre et godt jobbintervju er en egen kunst. Men enhver kunstart har teknikker som kan læres. Her er noen av dem.

Mange som ikke er flinke til å få jobben gjort, er eksperter på å få den. De har jobbsøkerkurs, proff hjelp til å sminke CV-en og solid erfaring fra jobbintervjuer.

På den andre siden har du den mer beskjedne typen som tar det som en selvfølge å levere mer enn forventet, til avtalt tid. De er gjerne mindre opptatt av å selge seg selv og kan lett falle igjennom fordi søknad og CV så for tynn ut eller personen fremsto som for svak i intervjuet.

Dersom du bare kunne stille to spørsmål i et jobbintervju, burde det vært noe i retning av: «Hva har du bidratt med / skapt av resultater som er relevant for stillingen du søker på?» og «Hvem kan bekrefte dette?» Fokuser mye på hva person har fått til og mindre på hva personen har gjort. Det er mange som gjør mye og lager mye støy uten at resultatene blir levert.

Et jobbintervju skal være enkelt og rett på sak

En rekrutteringsprosess handler om å systematisere tilgjengelig informasjon. I et jobbintervju møtes to likeverdige parter som har noe å tilby hverandre; du – en jobb, og den du intervjuer – arbeidskraft.

Begge parter har ansvar for å innhente relevant informasjon. Etter et jobbintervju skal du ha et klart bilde av hvorvidt dette er en person som passer inn i miljøet og vil levere gode resultater i stillingen.

Kandidaten skal være trygg på at bedriften er et sted der vedkommende kan bidra, trives og utvikle seg.

Du som intervjuer, styrer møtet og setter agenda.

Med sunt folkevett, et åpent sinn, alminnelig folkeskikk og en god porsjon nysgjerrighet kommer du langt som intervjuer. Vet du hva du skal se etter, samtidig som du har gode spørsmål å stille, kommer du enda lengre.

Noen grunnleggende retningslinjer:

 1. Start intervjuet med et åpent sinn. Ikke start med forutinntatte meninger og fokus på å finne feil. Et jobbintervju er ikke et forhør. Vær interessert, ikke interessant.
 2. Ikke still ledende spørsmål. Eksempel: «Til denne stillingen ser vi etter en som er rask og effektiv – hvordan vil du beskrive din måte å jobbe på?»
 3. Dersom du plutselig lurer på noe under intervjuet, still spørsmålet. Dersom kandidaten virker nervøs, spør: «Er du nervøs?» Det vil lette på stemningen og kandidaten kan slutte å lure på om du merker at vedkommende er nervøs.
 4. Still oppfølgingsspørsmål og få konkrete eksempler. Eksempel: «Interessant, da har jeg et bilde av dine arbeidsoppgaver i stillingen. Kan du fortelle mer om hva du fikk til av verdiskaping og resultater ved å utføre disse oppgavene?»
 5. Vær sikker på at du forstår kandidatens svar, gi anerkjennelse til kandidaten og bekreft at du har forstått.
 6. Vær uformell, nysgjerrig og interessert. Merk deg når du ikke får et tilfredsstillende svar, og gå videre.

Hvordan gjennomføre et godt jobbintervju

Innledning: Skap tillit og få kandidaten til å slappe av og senke skuldrene. Informer om hvor lang tid du har satt av til ditt jobbintervju (45 minutter bør holde til et førstegangsintervju).

Sjekk motivasjon og produktivitet

 1. Sjekk interessen til kandidaten: «Kan du kort fortelle hva du vet om oss?» Hvis kandidaten ber om informasjon, kan du følge opp med: «Det skal du få. Fortell oss hva du vet, så kan vi fylle på med mer informasjon.» Her kan du spare tid, da du slipper å informere om saker kandidaten allerede vet. Dersom kandidaten er «helt blank», er dette en dårlig indikator.
 2. Sjekk om kandidaten har konkrete spørsmål til stillingen, eventuelt flere spørsmål om bedriften.
 3. Kartlegg verdiskaping, og gjennomgå nåværende og tidligere stillinger: «Hva fikk du betalt for å skape/levere?» Eventuelt: «Hva er/var hovedformålet ditt i din forrige/nåværende stilling?» (Har kandidaten klare formeninger om produktet sitt, er det et godt tegn.) «Hvordan har ansvarsområdet ditt utviklet seg over tid?» (eventuelt fra begynnelse til slutt i arbeidsforholdet). Oppfølgingsspørsmål: «Hva var ansvarsområdet konkret da du begynte, og hva var det da du sluttet?» «Hvordan har arbeidsmengden din utviklet seg over tid?»
 4. Kartlegg konkrete resultater: «Jobbet du mot et budsjett eller produksjonsmål / Ble du målt på noen måte?» «Lå du over eller under budsjettet?» «Hvor mye produserte du?» Hvis kandidaten ikke jobbet mot et budsjett eller produksjonsmål: «Beskriv med dine egne ord hva du produserte/leverte/skapte/fikk til.» (Velg det som er lettest å forstå.)
 5. «Hvordan går det med bedriften?» (Eierskap og oppriktig interesse for hvordan det går økonomisk sett for en bedrift man jobber i, er et godt tegn.)
 6. «Hva er du mest fornøyd med når det gjelder din forrige/nåværende ansettelse?» (Se om kandidaten her svarer med et «produktivitetssvar», dvs. et svar som har med produksjon og verdiskaping å gjøre.)
 7. «Hva var dine viktigste arbeidsoppgaver?» (Se om disse arbeidsoppgavene er direkte relatert til verdiskaping.) «Hvem kan bekrefte denne informasjonen / Hvem rapporterte du til?»
 8. «Hva er du stolt av å ha fått til eller oppnådd her i verden, enten i jobb eller privat sammenheng?»

Fravær

«Hvor mange fraværsdager har du hatt de tre siste årene?» Svarer kandidaten raskt, så er sjansen større for at han snakker sant. Flakkende blikk og «politikersvar» er ingen god indikasjon.

Generelt

«Hvorfor søker du på denne stillingen / Hvorfor ønsker du å slutte i din nåværende stilling?» «Hva trenger du for å lykkes i stillingen?» «Hva slags opplæring og oppfølging trenger du?» «Har du søkt andre stillinger? «Hvordan holder du deg i fysisk form?»

Ytre forhold

«Hva er din sivile status?» «Hva jobber eventuelt din ektefelle med?» «Dersom vi gjør en kredittvurdering av deg, vil det da komme frem informasjon du kunne tenke deg å snakke om nå?»

Avslutning

Ta opp lønnsforventninger og andre praktiske ting relatert til stillingen. Avklar videre fremdrift. Sjekk om det er noen siste spørsmål før dere avslutter.

Det er viktig å komme gjennom den sosiale masken til kandidaten, å få vedkommende til å være seg selv. Det gjør du enklest ved å være folkelig og avslappet. Innled med «ufarlige» spørsmål og fokus på at her er vi to likeverdige parter. «Hvor er du født og oppvokst?», «Hva jobbet foreldrene dine med?» er eksempler på gode spørsmål innledningsvis i et jobbintervju. Finn noe kandidaten er oppriktig interessert i og bruk litt tid på det.

Oppfatter kandidaten din stil i jobbintervjuet som et avhør, vil du oppleve en person i forsvarsposisjon som veier sine ord for å gi «riktig» svar. Er du nysgjerrig og oppriktig interessert, vil du oppleve en person på den andre siden av bordet som er mer enn villig til å gi av seg selv.

Det er spennende og lærerikt å kjøre intervjuer. Kontakt oss når du skal gjennomføre ditt neste jobbintervju!