Telefon ikonÅpne/lukk meny
Når kun den beste
kandidaten er god nok...

Fagtest

fagtest

Flink med ord, men uten praktiske evner? Bruk fagtest og finn de som leverer.

Ta en fagtest og finn ut om kandidaten kan utføre i praksis det vedkommende påstår å kunne

Å gjennomføre en fagtest anbefales på det sterkeste for alle typer stillinger. En fagtest gir en endelig bekreftelse på om kandidaten er aktuell for stillingen. Grundig arbeid med intervjuer, personlighetstest, produktivitetsanalyse, IQ-test og referansesjekk gir deg ikke nødvendigvis tilstrekkelig informasjon om kandidaten har alle viktige egenskaper som skal til for å lykkes i stillingen.

En nyttig øvelse som gir trygghet både for bedriften og kandidaten, er å invitere kandidaten til å prøve seg i stillingen noen timer en ettermiddag. Vi har flere eksempler på at kandidaten har sett at dette blir feil stilling, eller at bedriften har sett at kandidaten ikke egner seg.

Det skal forbausende lite til for å lage en enkel oppgave eller test hvor kandidaten viser sin kompetanse i praksis.

«Du skriver engelsk raskt og feilfritt? Godt, her har du ti linjer på norsk. Skriv dette raskt og feilfritt på engelsk». Enkelt og rett på sak. Er hurtighet og nøyaktighet viktig, kan du gi kandidaten 20 litt vanskelige e-postadresser med oppgaven å skrive dem av så raskt og feilfritt som mulig. Sitter du igjen med tre kandidater, vil du sannsynligvis se stor forskjell på resultatene.

En som kan sitt fag, lager raskt en test som avdekker anvendelig kunnskap. Du kan gi kandidaten en oppgave å løse mellom første- og andregangsintervju, eller du kan presentere en fagtest på slutten av førstegangsintervjuet eller under andregangsintervjuet. Det finnes et utall av løsninger og muligheter når du skal lage en fagtest.

Performia har erfaringen som skal til for å hjelpe deg med en fagtest som passer for de fleste typer stillinger. Kontakt oss neste gang du trenger en fagtest!