Telefon ikonÅpne/lukk meny
Når kun den beste
kandidaten er god nok...

Bakgrunnssjekk

Bakgrunnssjekk

Bakgrunnssjekk gjør at du bruker tiden kun på aktuelle kandidater.

Bakgrunnssjekk, eller bakgrunnsanalyse, brukes vanligvis sammen med en produktivitetsanalyse og personlighetstest. Referansesjekk kan også legges til i den innledende fasen for å være sikrere på at de du bruker tid på i intervjuer er virkelig gode kandidater.

Spesielt i situasjoner der store avstander er en del av bildet, sparer du mye tid og penger på bakgrunnssjekk. Bakgrunnssjekk og pakken rundt dette gir deg tilgang på mye relevant informasjon på en enkel måte. Har du kontor i Bergen eller Oslo og skal intervjue kandidater fra Nord-Norge eller Spania, sier det seg selv at det blir tidkrevende og påløper store kostnader.

Bruk bakgrunnssjekk for å få tak i avgjørende informasjon før du bruker tid på intervjuer

Bakgrunnssjekken gir deg blant annet følgende informasjon:

 • utfyllende informasjon om relevant kunnskap og erfaring
 • IT-kompetanse
 • hva som motiverer personen
 • hvorfor kandidaten søker ny jobb
 • lønnsforventninger
 • fritidsinteresser
 • språkkunnskaper
 • familiære forhold
 • hva som er akseptabelt i forhold til reising
 • oppsigelsestid
 • relevante referanser

Dette gjør også at du kan inkludere flere kandidater i prosessen. Det er forbausende hvor ofte en kandidat som i utgangspunktet havnet i «kanskje-bunken» viser seg å være den beste.

Med tilgang til Performiasystemet kan du selv sende ut bakgrunnssjekker og raskt få informasjonen du trenger slik at du får vite hvem du skal bruke tiden på.

Når du har tilgang på søknad, CV, bakgrunnssjekk, produktivitetsanalyse og personlighetstest, har du et helhetlig bilde som gjør det enkelt å velge ut kandidater til intervju. Legger du til en referansesjekk, er sjansen minimal for at du bruker tid på en svak kandidat.

Gjør din neste rekruttering raskere, enklere og billigere – kontakt oss og prøv snarveien til trygg og effektiv rekruttering: bakgrunnssjekk!