Telefon ikonÅpne/lukk meny
Når kun den beste
kandidaten er god nok...

Personlighetstest

Personlighetstest

Markedets beste personlighetstest? Prøv og se selv!

Pris fra kr 2.500,- per test.

Du får:

 • konkrete tips om hva du bør sjekke grundigere når du kjører intervju og sjekker referanser
 • rask service – du kan sende ut personlighetstesten selv, eller vi kan gjøre det for deg
 • skriftlig og muntlig tilbakemelding så snart kandidaten har besvart
 • en personlighetstest som er tilgjengelig på alle språk som er aktuelle i det norske arbeidsmarkedet
 • en grundig muntlig gjennomgang av resultatet til alle kandidater som ønsker det
 • systemet er kodebasert. Kun du lagrer informasjon om hvem som er hvem
 • 25 års sammenhengende erfaring i bruk av testen

Validitet, normering, korrelasjonskoeffisient, reliabilitet og en masse andre faguttrykk forteller lite om hvorvidt en test gir deg verdi når du ansetter. Så, hva bør du være oppmerksom på når du velger en personlighetstest?

En test er et verktøy, og et verktøy blir aldri bedre enn brukeren av verktøyet. En god test i kompetente hender gir deg rask tilgang på mye informasjon av stor nytteverdi. Og motsatt, en god test i feil hender har liten verdi eller kan skape stor urett.

En personlighetstest er ikke et beslutningsgrunnlag alene

En personlighetstest bekrefter, avkrefter eller gir grunnlag for å stille flere spørsmål.

Tilbakemeldinger kan bli så generelle at du sitter igjen med flere spørsmål enn svar. Skal du bruke en personlighetstest bør du prøve testen først, aller helst på deg selv eller alternativt en du kjenner godt. Sørg for å få en skriftlig og muntlig tilbakemelding fra testleverandøren, og vurder på bakgrunn av denne hvorvidt du får konkrete tips og råd. Du bør få klar tilbakemelding på hva du skal stille spørsmål om i andregangsintervjuet, hvilke spørsmål du bør stille til referanser og hva som er viktig i forhold til å lede personen. Du bør også stille som et krav at testleverandøren gir muntlig tilbakemelding til de av kandidatene som ønsker dette.

Kompetansen til den som gir tilbakemelding på testen, er avgjørende for nytteverdien av testresultatet. Fornuftig bruk gir stor verdi, og ukritisk bruk kan gjøre stor skade.

Med Performias personlighetstest får du et verktøy som gjør valget betydelig enklere når du ansetter nye medarbeidere. Gjennom mer enn 30 år er testens pålitelighet vel utprøvd i det norske markedet.

Personlighetstesten hjelper deg til å se «bak masken» på kandidatens sosiale og tillærte væremåte og få et ærlig bilde av kandidatens personlighet og potensial til å skape resultater.

Testen gir deg blant annet følgende informasjon:

 • hvordan kandidaten vil fungere i en gruppe
 • hvilke problemer som kan oppstå med kandidaten
 • samarbeidsevner
 • nivå av objektivitet og ansvarlighet
 • hvor impulsiv kandidaten er
 • hvor initiativrik kandidaten er
 • besluttsomhet og energi
 • kreativitet og evne til å se løsninger
 • toleranse, fleksibilitet og mye mer

Ønsker du mer informasjon om vår personlighetstest, kan du lese artikkelen Performias personlighetstest – hva måler den? her>>.

Tall og språk

3.500.134 personer har gjennomført Performias personlighetstest internasjonalt per februar 2022.  Personlighetstesten kan gjennomføres på 25 språk.

Kontakt oss i dag, prøv vår personlighetstest!